سینی شرینگ
کارتن گلزار صفادشت | سینی غذای سه پرسی

در مجموعه کارتن گلزارصفادشت تولید انواع سینی شرینگ در ابعاد مختلف جهت بسته بندی ظروف فوم و آلومینیوم برای مشتریان محترم انجام میپذیرد