حضور در نمایشگاه های بین المللی

شرکت کارتن گلزار صفادشت افتخار دارد با حضور در نمایشگاه های تخصصی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته، جدیت در امر تولید و تلاش مضاعف جهت بهره گیری از نیروی داخلی را ارج نهد

کارتن گلزار صفادشت | بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ و صنایع وابسته
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلان وابسته – دی ماه ۹۳
20
بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلان وابسته – آذر ماه ۹۲


کارتن گلزار صفادشت | نوزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و صنایع وابسته
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلان وابسته – آذرماه ۹۱
کارتن گلزار صفادشت | پانزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و صنایع وابسته
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلان وابسته – بهمن ماه ۸۷